بایگانی برای برچسب: مقرری بیکاری

بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری درخصوص بیمه بیکاری باید گفت ، در سال 1366 به منظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار ،قانون بیمه بیکاری یرای مدت سه سال به طور آزمایشی و د...

بیشتر بخوانید