تامین مشاور ، ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی در رابطه با اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی ، حسابرسی تامین اجتماعی و تنظیم لوایح بدهی بیمه ای .

بایگانی برای برچسب: مدت بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه بیکاری درخصوص بیمه بیکاری باید گفت ، در سال 1366 به منظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار ،قانون بیمه بیکاری یرای مدت سه سال به طور آزمایشی و در سییال 1369 به طور دائمی با اصلاحاتی در قانون آزمایشی به تصویب رسید. اهداف: 1-ح...

بیشتر بخوانید
نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری

اعلام نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تامین اجتماعی

نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان را تشریح کرد. بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد....

بیشتر بخوانید