تامین مشاور ، ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی در رابطه با اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی ، حسابرسی تامین اجتماعی و تنظیم لوایح بدهی بیمه ای .

بایگانی برای برچسب: شماره بیمه موقت

نام نویسی در تامین اجتماعی

نام نویسی در تامین اجتماعی

نام نویسی در تامین اجتماعی و دریافت کد بیمه به منظور نام نویسی در تامین اجتماعی و دریافت کد بیمه بخشنامه شماره «۷» نامنویسی و حساب‌های انفرادی توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است . متن کامل بخشنامه به شرح زیر می باشد : بخشن...

بیشتر بخوانید