بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری درخصوص بیمه بیکاری باید گفت ، در سال 1366 به منظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار ،قانون بیمه بیکاری یرای مدت سه سال به طور آزمایشی و د...

بیشتر بخوانید

غیرارادی بودن بیکاری از شرایط اصلی برقراری مقرری بیمه بیکاری است

tt3

غیرارادی بودن بیکاری از شرایط اصلی برقراری مقرری بیمه بیکاری است   غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه شدگان بیکار ...

بیشتر بخوانید

اعلام نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تامین اجتماعی

نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری

نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان را تشریح کرد. بیکار از نظرقانون بی...

بیشتر بخوانید