اعلام نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تامین اجتماعی

نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری

نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان را تشریح کرد. بیکار از نظرقانون بی...

بیشتر بخوانید

کسانی که بیمه آنها باطل و تا بازنشستگی زمان دارند از بیمه بیکاری استفاده کنند

زمان استفاده از بیمه بیکاری

کسی که بیمه او توسط کارفرما باطل شده و تا بازنشستگی زمان زیادی دارد بهتر است از بیمه بازنشستگی استفاده کند. درخصوص زمان استفاده از بیمه بیکاری به گزا...

بیشتر بخوانید