حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر

حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر

حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر (رأی شمار...

بیشتر بخوانید 0