تامین مشاور ، ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی در رابطه با اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی ، حسابرسی تامین اجتماعی و تنظیم لوایح بدهی بیمه ای .

بایگانی برای برچسب: حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود مبنای حقوق بازنشستگی : بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 25 دی ماه 1395 و در جریان بررسی ماده 97 لایحه برنامه ششم توسعه با محوریت مستمری بازن...

بیشتر بخوانید
بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی : براساس بند 15 ماده 2:بازنشتگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشتگی مقرر در این قانون. شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی ...

بیشتر بخوانید