بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری درخصوص بیمه بیکاری باید گفت ، در سال 1366 به منظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار ،قانون بیمه بیکاری یرای مدت سه سال به طور آزمایشی و د...

بیشتر بخوانید

اعلام نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تامین اجتماعی

نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری

نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان را تشریح کرد. بیکار از نظرقانون بی...

بیشتر بخوانید