نمونه نامه واگذارنده کار جهت مفاصا حساب بیمه

نمونه نامه واگذارنده کار جهت مفاصا حساب بیمه

نمونه نامه واگذارنده کار جهت مفاصا حساب بیمه درخصوص نمونه نامه واگذارنده کار جهت مفاصا حساب بیمه باید گفت به منظور اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی م...

بیشتر بخوانید 0

تنظیم لایحه دفاعیه نزد سازمان تامین اجتماعی

تنظیم لایحه دفاعیه نزد سازمان تامین اجتماعی

تنظیم لایحه دفاعیه نزد سازمان تامین اجتماعی به منظور تنظیم لایحه دفاعیه نزد سازمان تامین اجتماعی  می بایستی اشراف کافی و لازم درخصوص قوانین و بخشنامه ...

بیشتر بخوانید 0

کدام اشخاص ملزم به رعایت قوانین تامین اجتماعی هستند ؟

اشخاص ملزم به رعایت قوانین تامین اجتماعی

کدام اشخاص ملزم به رعایت قوانین تامین اجتماعی هستند ؟ درپاسخ به سوال کدام اشخاص ملزم به رعایت قوانین تامین اجتماعی هستند ؟  ابتدا لازم است شکل حقوقی س...

بیشتر بخوانید 0

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی براساس قانون تامین اجتماعی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی بایستی توسط کارفرمایان  ( موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی ) و...

بیشتر بخوانید 0

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی حسابرسی بیمه تامین اجتماعی از دفاتر قانونی شرکتها را می توان یکی از مهمترین اقدامات تامین اجتماعی در قبال کارفرمایان دانست ...

بیشتر بخوانید 0

کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه ازدواج کمک هزینه ازدواج وجوهی است که سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم...

بیشتر بخوانید 0

کمک هزینه بارداری

کمک هزینه بارداری

کمک هزینه بارداری به منظور دریافت کمک هزینه بارداری توسط بیمه شدگان تامین اجتماعی می بایستی  زن با ارائه گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد و مادر می توانند...

بیشتر بخوانید 0

بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه دار درخصوص بیمه زنان خانه دار باید گفت براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی ،  کلیه  زنان 18 تا 50 سال سراسر کشور می‌توانند تحت پوشش بیمه...

بیشتر بخوانید 0

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی سند رسمی می باشد که توسط شعب سازمان تامین اجتماعی برای مقاطعه کاران ( پیمانکاران ) بر...

بیشتر بخوانید 0

سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی تاریخچه تامین اجتماعی در ایران سابقه اقدامات معطوف به تحقق و شکل‌گیری تدریجی ” سازمان تامین اجتماعی ” در ایران، به تص...

بیشتر بخوانید 0