تامین مشاور ، ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی در رابطه با اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی ، حسابرسی تامین اجتماعی و تنظیم لوایح بدهی بیمه ای .

آرشیو برای دسته بندی: بخشنامه های دستمزد

بخشنامه دستمزد سال 1398

بخشنامه دستمزد سال 1398

بخشنامه دستمزد سال 1398 بخشنامه دستمزد سال 1398 در تاریخ  1397/12/27   پس از تصویب شورای عالی کار تصویب گردید . متن بخشنامه  حداقل دستمزد روزانه سال 1398 به شرح زیر می باشد : بخشنامه شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت...

بیشتر بخوانید
بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397 بخشنامه دستمزد سال 1397 به شماره 2364 مورخ   1397/01/23  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ   1397/01/22  شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1397 به شرح زیر می باشد :...

بیشتر بخوانید
بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396 بخشنامه دستمزد سال 1396 به شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ  1395/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ  1395/12/25  شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۶به شرح زیر می باشد : ا...

بیشتر بخوانید