کمک هزینه کفن و دفن

کمک هزینه کفن و دفن

کمک هزینه کفن و دفن

کمک هزینه کفن و دفن

کفن و دفن

براساس قانون تامین اجتماعی کلیه مشمولین به منظور کفن و دفن کمک هزینه دریافت میدارند . اهم موارد قابل ذکر به شرح زیر می باشد :

تعاریف قانونی:

( بند 18 ماده 2 ق.ت.ا): کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امور را به عهده میگیرند پرداخت می گردد.

(ماده 84 ق.ت.ا): هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

توجه:پرداخت کمک هزینه قبل از قانون الزام مصوب 21/8/68 (واگذاری درمان به سازمان )توسط وزارت بهداری انجام می گیرد و پس از مصوبه مذکور سازمان ملزم به پرداخت آن گردیده است.

مشمولین:

1-بیمه شدگان اجباری.

2-بیمه شدگان اختیاری (از تاریخ 1/8/85 به بعد )موضوع بخشنامه 651 فنی.

3-بازنشستگان و از کارافتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان نباشند.

4-مقرری بگیران بیمه بیکاری.

5-همکاران سازمانی که فوت آنان از 20/11/86 به بعد باشد.

6-همسر مشمولین بندهای فوق الذکر که فوت آنان از 20/11/86 به بعد باشد.

7-مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که فوت آنان به دلیل حوادث ناشی از کار باشد.

8-بیمه شدگان توافقی نظیر ،بیمه بسیجیان ،اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران و…به لحاظ پرداخت حق بیمه با نرخ کامل ،مشمول دریافت کمک هزینه  خواهند بود.

مدارک مورد نیاز:

1-دفترچه درمانی متوفی که باید ابطال گردد.

2-گواهی فوت بیمه شده.

دریافت کنندگان کمک هزینه کفن و دفن:

1-همسر بیمه شده

2-فرزندان بیمه ده

3-پدر یا مادر بیمه شده

میزان کمک هزینه  :

میزان این کمک هزینه برای مشمولین که تاریخ فوت آنها از 20/11/86 به بعد باشد،معادل یک ماه حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می باشد.

 

—————————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هز شرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...