مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی سند رسمی می باشد که توسط شعب سازمان تامین اجتماعی برای مقاطعه کاران ( پیمانکاران ) براساس میزان کارکرد قراردادی صادر می گردد و نشام دهنده این موضوع می باشد که براساس کنترل و نظارت سازمان تامین اجتماعی  واگذارندگان کار ( کارفرما )  و … ادامه خواندن مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست