مستمري بازنشستگي

مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی

مستمري بازنشستگي تامین اجتماعی

مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی

پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه تامین اجتماعی است به نحوی که ، درقبال دریافت حق بیمه دردوران اشتغال بیمه شدگان، مسئولیت پرداخت مستمری به همراه تامین وارائه خدمات درمانی به آنان وخانواده هایشان را ،در دوران بازنشستگی، برعهده می گیرد.

شرایط لازم برای در خواست مستمری بازنشستگی :

بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی ( 60 سال تمام برای مردان و 55 سال تمام برای زنان )می رسند ، در صورتیکه حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرردر سن یاد شده را دارا باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. حداقل سابقه پرداخت حق بیمه تا تاریخ 14/7/81 ، ده سال تمام و در حال حاضر از 14/7/90 به بعد بیست سال تمام می باشد.

چند نکته مهم درخصوص مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی :

در صورتی که بیمه شده حداقل 30 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، سن بازنشستگی برای مردان 50 سال وبرای زنان 45 سال تمام خواهد بود.

درصورتیکه بیمه شده(مرد یا زن ) دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشد، بدون شرط سنی میتواند درخواست بازنشستگی کند.

زنان بیمه شده با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سال سن ، مشروط بر اینکه بهنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترک کار در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند ،میتوانند متقاضی بهره مندی ازمزایای بازنشستگی شوند.

درخواست بازنشستگی بعهده بیمه شده است و کارفرما نمیتواند بیمه شده را وادار به بازنشسته شدن کند یا از سازمان تأمین اجتماعی بخواهدکه بیمه شده را بازنشسته نماید، مگردرمواردی که بیمه شده مرد دارای 65 سال سن تمام وبیمه شده زن دارای 60سال تمام سن یا بیشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نیز در تاریخ درخواست بازنشستگی داشته باشد.تنها در اینصورت است که کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شده را از سازمان تأمین اجتماعی درخواست نماید .

روش محاسبه میزان مستمری بازنشستگی :

میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یاحقوق بیمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه مشروط برآن که از 30/35 (سی وپنج سی ام ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .

منظور از متوسط مزدیاحقوق بیمه شده ،مجموع مزد یا حقوق بیمه شده (بصورت متعارف و معقول ) است که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه تقسیم بر عددبیست وچهار است.

منظور از متعارف و معقول این است که افزایش حقوق مطابق با مصوبه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفته باشد؛ در غیر اینصورت اگر افزایش حقوق نامتعارف باشد میانگین حقوق 5 سال آخر در نظر گرفته خواهد شد.

مدارک لازم برای ارائه درخواست مستمری بازنشستگی :

اصل وتصویر تمام صفحات شناسنامه بیمه شده
اصل وتصویر کارت ملی
فرم تکمیل شده در خواست بازنشستگی
اصل وتصویرصفحات شناسنامه افراد تحت تکفل
اصل و تصویر کارت ملی افراد تحت تکفل
اصل وتصویر سند ازدواج

همچنین می توانید جهت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه نمایید

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

—————————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هرشرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...