بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه بیکاری تامین اجتماعی

بیمه بیکاری

درخصوص بیمه بیکاری باید گفت ، در سال 1366 به منظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار ،قانون بیمه بیکاری یرای مدت سه سال به طور آزمایشی و در سییال 1369 به طور دائمی با اصلاحاتی در قانون آزمایشی به تصویب رسید.

اهداف:

1-حمایت از نیروی کار که بدون میل و اراده بیکار شده اند.

2-فراهم سازی فرصت برای کارفرمایان به منظور بازسازی (تغییر ساختار) واحدهای تحت مدیریت.

3-حمایت از نیروی انسانی بیکار و خانواده وی در مقابل قطع درآمد و ارائه حمایتهای بیمه ای و درمانی.

4-آموزش کلاسیک بیمه شده بیکار برای دسترسی سریعتر به فرصتهای شغلی.

مشمولین مقرری بیکاری:

کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی تابع قانون کار به استثنای:

  • بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
  • صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
  • اتباع خارجی

مصادیق بیکاری :

  • قطع رابطه کارگر و کارفرما به دلیل عوامل غیر ارادی
  • بیکاری به علت بروز حوادث غیر مترقبه
  • بیکاری به دلیل طرح تغییر ساختار از سوی کارفرما( در صورت تصویب شورایعالی کار)

شرایط احراز مقرری بیکاری :

  • بیکاری بدون میل و اراده .
  • داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه
  • اعلام مراتب به واحد کار و امور اجتماعی ظرف 30 روز (موضوع بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری)

توجه:مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

  • شرکت در دوره های سواد آموزی و کارآموزی

میزان ماهیانه مقرری بیمه بیکاری:

30*55%*متوسط مزد ظرف 90 روز قبل از بیکاری
مشروط به اینکه از حداقل دستمزد کمتر نباشد
مجردین
مقرری فرد مجرد +(10% حداقل دستمزد *تعداد عائله حداکثر تا 4 نفر)مشروط به اینکه از حداقل دستمزد کمتر و از 80% متوسط مزد بیشتر نباشد. متاهلین یا متکفلین

مدت پرداخت مقرری بیکاری:

به استناد بند ((الف)) ماده ((7)) قانون بیمه بیکاری و با توجه به میزان سابقه پرداخت بیمه حداکثر مدت استحقاق مقرری بیمه بیکاری:

مجردین 36 ماه

متاهلین یا متکلفین 50 ماه

سابقه پرداخت حق بیمه (ماه) مجردین(ماه) متاهلین یا متکفلین(ماه)
 
از 6 لغایت 24 6 12
از 25 لغایت 120 12 18
از 121 لغایت 180 18 26
از 181 لغایت 240 26 36
از 241 به بالا 36 50
افراد 55 سال و بیشتر تا رسیدن به سن بازنشستگی (تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری)

 

کارگران قراردادی:

به موجب مفاد دادنامه شماره 8 مورخ 16/1/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قطع رابطه استخدامی کارگر به واسطه انقضاء مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است.بیکاری کارگر به لحاظ خاتمه قرارداد از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد مصادیق ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 69 تلقی گردد.

تفاهم نامه مورخ 1/12/1384

با عنایت به دادنامه مزبور و به منظور حمایت از بیمه شدگان قراردادی در ایام بیکاری تفاهمنامه مشترکی در تاریخ 1/12/84 فیمابین وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی منعقد که براساس آن مقرر گردید:

به کارگرانی که در کارهای با ماهیت دائمی اشتغال داشته و در انقضای قرارداد بدون میل و اراده بیکار می شوند،در صورت دارا بودن حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه بیمه بیکاری پرداخت گردد.

ترتیب رسیدگی به درخواست بیمه بیکاری کارگران قراردادی:

1-مراجعه بیمه شده ظرف 30 روز از تاریخ اتمام قرارداد به واحد بیمه بیکاری ادارات کار محل.

2-استعلام از شعبه مربوطه در خصوص سابقه پرداخت حق بیمه یکسال در آخرین کارگاه.

3-بررسی تشخیص استحقاق در کمیته دو نفره موضوع بند ((2)) تفاهم نامه.

4-معرفی بیمه شده به شعبه ذیربط در صورت تائید استحقاق دریافت مقرری.

5- برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری توسط شعبه مربوطه.

تعاریف:

کار با ماهیت دائم :

کاری که از گذشته تا حال و آینده نامعلوم تداوم داشته و در صورت بیکاری فرد،ادامه کار توسطفرد یا افراد دیگری انجام می گردد مگر اینکه کار به دلایل دیگری و نه به دلیل ماهیت آن پایان پذیر یا تعطیل شود.

کار با ماهیت غیر دائم

کاری که شروع و پایان آن با کمی تقدم یا تاخر مشخص می باشد و با انجام کل و یا بخشهایی از آن ،عملا زمینه ادامه آن از بین رفته و قرارداد کار خاتمه می یابد.

 

—————————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی  به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هز شرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...